Café De Lachende Monnik wordt ingezegend

We moesten even twee keer lezen: zagen we dat nou echt? Maar het is waar, Café De Lachende Monnik wordt zaterdag ingezegend door de Rooms-Katholieke pastor Sander Verschuur. Een dergelijk bericht zou in het zuiden des lands niet tot verbazing leiden. Maar hier in Dordrecht kijken we er wel even van op. 

Het is ietwat ongebruikelijk: het inzegenen van een café. Toch is het mogelijk. In het centrum van Dordrecht, op Voorstraat 426  is sinds enige tijd café De Lachende Monnik gevestigd. Eigenaar Vincent Bek heeft aan zijn café een kerkelijk karakter gegeven: zitjes en kerkbanken, kruisjes aan de muur, Heilig Hart-beelden, Maria-beelden, vaandels en andere devote voorwerpen uit kerken en kloosters dragen bij aan een ontspannen sfeer. 

Het is een ludieke manier om iets van het 'rijke roomse leven' in herinnering te roepen. Bovendien is het café één van de weinige cafés in Nederland zonder bar. Het eerste wat je vaak ziet in 'gangbare' cafés zijn de ruggen van de gasten die aan de bar zitten. Hier dus niet! Zo heeft het café een open en verwelkomend karakter.

Het belangrijkste bevindt zich achterin het café: maar liefst 17 bijzondere bieren op tap, waaronder een groot aantal klooster- en abdijbieren en 6 trappistenbieren. Zoveel klooster- en abdijbier op tap kom je maar zelden tegen. 

 

"Aangezien katholiek en (klooster)bier vaak in één adem worden genoemd, en dat in een café met 'kerkelijke' entourage, dachten wij: waarom deze ruimte niet inzegenen?', vertelt Vincent Bek. 'Wellicht dat café De Lachende Monnik, onder genot van een biertje, aanzet tot nadenken. En laten we wel wezen: "Een vrolijk hart bevordert elke genezing" (Spreuken 17, 22). Zoals altijd geldt: geniet, maar drink met mate!'

De inzegening vindt plaats op zaterdag 5 november om 15.00 uur door pastor Sander Verschuur.

Café De Lachende Monnik, Voorstraat 426 Dordrecht